Mingəçevir Dövlət Universiteti

Mingeçevir, AzərbaycanDövlət universiteti

Mingəçevir Dövlət Universiteti Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 23 aprel 1991 tarixli, 274  nömrəli qərarıyla Azərbaycan Sənaye Universitetinin Mingəçevir şöbəsi olaraq fəaliyyətə başlamış, Nazirlər Kabinetinin 371 nömrəli, 01 iyul 1992 tarixli qərarıyla şöbə Mingəçevir Enerji İnstitutuna çevrilmiş və Nazirlər Kabinetinin 427 nömrəli, 4 aprel 1993 tarixli qərarıyla Mingəçevir Politexnik İnstitutu olaraq adlandırılmışdır.
Mingəçevir Dövlət Universiteti İnfinity proqramı üzrə Portuqaliya, Çex Respublikası, Sloveniya və Estoniya ilə əməkdaşlığı davam etdirir. Universitetdə 3 fakültə və 11 şöbə mövcuddur, 90 akademik tərəfindən 1500 tələbəyə təhsil verilir.

Fakülteler