Mingəçevir Politexnik İnstitutu

Mingeçevir, AzərbaycanDövlət universiteti

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Mingəçevir şöbəsi olaraq 1991-ci ildə fəaliyyətə başlayan institut daha sonra Nazirlər Kabinetinin 4 avqust 1993-cü il qərarıyla Mingəçevir Politexnik İnstitutu olaraq adlandırıldı. İnstitutda 10-u magistr olmaqla 1210 tələbə 150 akademikdən təhsil alır.
İnstitutda aşağıdakı ixtisaslar vardır:
İqtisadiyyat və idarəetmə
Dövlət idarəçiliyi
İstilik və enerji stansiyalarının idarə edilməsi
Mexanika mühəndisliyi texnologiyası
Avtomobil və traktor, nəqliyyat vasitələrinin texniki operatoru
Nəqliyyatın tənzimlənməsi
Kabellərin elektrolizi və kondansatör texnikaları
İnformasiya və Avtomatik İdarəetmə Sistemlərinin İnkişafı
Nəqliyyat vasitələrinin təmiri.

Fakülteler