Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu

Nahçivan, AzərbaycanDövlət universiteti

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Naxçıvan şöbəsi olaraq fəaliyyət göstərirdi. 2003-cü ildən etibarən Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu olaraq fəaliyyətini davam etdirir.

Fakülteler