Sibir Dövlət Tibb Universiteti

Tomsk, RusiyaDövlət universiteti

Sibir Dövlət Tibb Universiteti 6 fakültə, Mərkəzi Araşdırma Laboratoriyası, 8 Elm və Təhsil Mərkəzi, üç anatomik muzey və bölgənin ən böyük elm və tibbi kitabxanasını ehtiva edən elm, təhsil, klinik kompleksidir. Sibirya Dövlət Tibb Üniversitetində təhsil 870 mütəxəssis doktor, professor və pedaqoji heyətin 78 şöbəsində davam edir.
Sibir Dövlət Tibb Universiteti Rusiya və MDB ölkələrindən, bir çox xarici ölkədən (Almaniya, Haiti, Litva, Latviya, Kipr, Nigerya, Maleyziya, Hindistan, Monqolustan) 5000-dən çox tələbəyə təhsil verir.

Fakülteler